Hranice pre pohľadávky a záväzky

Zoznam nadefinovaných hraníc (limitov) pre časovú štruktúru pohľadávok a záväzkov.