Potvrdenie dobropisov faktúr vydaných (PDV)

V lokalizácii pre SR nie je kapitola k dispozícii, pretože sa agenda pre túto lokalizáciu nedodáva. Nemá pre ňu význam.

Legislatíva Slovenskej republiky potvrdzovanie dobropisov pre odpočty DPH nevyžaduje.