Sankčné faktúry (SF)

Agenda sankčných faktúr k faktúram vydaným - spája v sebe knihu a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie atď.

Sankčné faktúry (SF) sa do v. 14.51/52 nazývali Penalizačné faktúry.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.