Potvrdenie colnice o vývoze (PCV)

 

Agenda potvrdenie colnice o vývoze. Spája v sebe knihu a všetky funkcie pre prácu s dokladmi v dokladových agendách, zadávanie nových dokladov, opravy, mazanie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.