Reporty nákupu

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady z fakturácie a v prípade prehľadov o predajoch taktiež z pokladne.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Nákup pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.