Reporty predaja - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako pomocou nej získate požadované výpisy: