Věcný obsah, jak začít - skupina Fakturace (faktury, zálohy, vzájemné zápočty, upomínky aj.)

Teorie týkající se agend skupiny Fakturace byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: