Fakturačné doklady - všeobecne

V tejto kapitole rámcovo popíšeme jednotlivé tu vystavované doklady (s príkladmi ich účtovania; inak pre každý vystavovaný doklad možno samozrejme nadefinovať ľubovoľné množstvo rôznych predkontácií, akým spôsobom sa má predpis faktúry vyslať do žiadostí, resp. do denníka), platby týchto dokladov a vystavovanie nových dokladov na základe už existujúcich: