Zúčtovanie zdanenej zálohy (z DZL) do faktúr, korekcie zúčtovania

Zaplatenú zálohu, ktorú sme zdanili (viď predchádzajúcu kap. Zdanenie zálohy), musíme ďalej zúčtovať do cieľového daňového dokladu, ktorý bude na uskutočnené plnenie vystavený (tzn. pokračovanie tretieho a štvrtého prípadu riešenia zálohy). Systém ABRA Gen podporuje zúčtovanie iba do faktúr vydaných/prijatých. Ďalej nájdete: