Zúčtovanie nezdanenej zálohy (ZL) do cieľového (daňového) dokladu

Majme zálohu zaplatenú na základe predpisu zálohy - zálohového listu vystaveného v agende Zálohové listy vydané resp. Zálohové listy prijaté. Túto poskytnutú resp. prijatú zálohu (ďalej len zaplatenú zálohu) musíme ďalej spracovať. Musíme ju buď zúčtovať do cieľového daňového dokladu, ktorý bude na uskutočnené plnenie vystavený (tzn. druhý prípad riešenia zálohy, ďalej viď text v tejto kap.) alebo ju zdaniť (tzn. štvrtý prípad riešenie zálohy, ďalej viď kap. zdanenia zálohy).

Nebudeme tu zmieňovať najjednoduchší prípad, kedy platba zálohy bola vykonaná bez predpisu a nie je dôvod ju daniť. Taký doklad na zaplatenú zálohu je jednoducho pripojený ako platba koncového dokladu, pričom postup pripojenia platby ku koncovému dokladu je celkom štandardný ako pri akejkoľvek inej platbe. Viď kap. pripojenie platby.

Ďalej nájdete: