Jak začít - skupina Gastrovýroba

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Gastrovýroba.

Skupina Gastrovýroba je súhrn agend, ktoré v rámci skladového hospodárstva systému ABRA Gen riešia odpis (vyskladnenie) surovín použitých na "výrobu" jedál a iného sortimentu predávaného v gastronomických zariadeniach (reštauráciách, baroch, jedálňach,...) podľa zadaných noriem gastrovýroby a následné naskladnenie týchto výrobkov. V tejto skupine sa vytvárajú výrobné listy, ktoré sú poňaté ako doklady. Viď Vecný obsah Gastrovýrova - všeobecné. Výrobné listy generujú výrobné doklady do modulu skladového hospodárstva na výdaj materiálu (surovín) do výroby a na príjem hotových výrobkov a ak sa pracuje s tzv. prevádzkovými skladmi, viď ďalej, tak prípadne aj prevodky výdaj a prevodky príjem na prevody príslušných položiek. Vystavované doklady musia obsahovať všetky položky povinné pre doklady ako také, príp. položky povinné pre účtovníctvo, pokiaľ sa o nich účtuje.

Ďalej nájdete: