Sprievodca hromadným vytvorením stravných jednotiek pre zadané dni

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Stravné jednotky (SJ) po vyvolaní funkcie Generovať v záložke Zoznam. Slúži na hromadné generovanie denných SJ podľa vybraných existujúcich záznamov SJ. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Vybrané stravné jednotky

Tu sa zobrazí zoznam vybraných ("vzorových") stravných jednotiek (SJ), ktoré sa použijú ako východiskový vzor pre generovanie. Ak nebola v okamihu vyvolania funkcie Generovať žiadna SJ označená, ako vzor sa vyberie aktuálna SJ (na ktorej stál kurzor v okamihu vyvolania funkcie). Ak bolo označených niekoľko záznamov SJ, vyberú sa označené tak, aby nedošlo k duplicitám: tzn. ak bolo označených viacero záznamov jednej skupiny stravníkov (s rovnakou kombináciou Zákazka+Obch.prípad+Projekt), do zobrazeného výberu sa z nich vyberie len ten s najvyšším dátumom dokladu.

Ďalej tu zadáte rozsah dní, pre ktoré chcete stravné jednotky podľa vybraných vzorových vygenerovať.

Po stlačení tlačidla Ďalší prebehne kontrola vytváraných záznamov na duplicitu - nie je možné vytvoriť záznam, ktorý už pre kombináciu Dátum dokladu+Zákazka+Obch.prípad+Projekt existuje.

2. krok - Potvrdenie

V druhom kroku sprievodcu len potvrdíte, či si skutočne želáte generovanie vykonať. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa spustí proces generovania SJ. Z označených ("vzorových") SJ sa prevezmú aj ich riadky (tzn. čiastkové stravné jednotky).

3. krok - Záverečná správa

V tomto kroku sa zobrazí informácia o výsledku uskutočneného generovania. Ak vygenerované doklady nie sú podľa vašich predstáv (v priebehu sprievodcu ste niečo zadali nechtiac chybne), môžete vygenerované doklady opraviť alebo kompletne zmazať a vygenerovať znovu.