Sprievodca prevodom surovín do prevádzkového skladu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Výrobné listy (VLG) po vyvolaní funkcie Previesť v záložke Zoznam. Slúži na hromadné prevedenie surovín potrebných pre výrobu do prevádzkového skladu. Viac viď Základné pojmy, proces a doklady Gastrovýroby - Prevod surovín.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Suroviny

Tu sa zobrazí zoznam surovín, ktoré je potrebné previesť do prevádzkového skladu v označených výrobných listoch, pre ktoré ste funkciu vyvolali. Do úvahy sa berú iba výrobné listy so zadaným prevádzkovým skladom. Množstvo určené na prevod sa predvyplní, pričom opakujúce sa suroviny s rovnakými údajmi sa sčítajú do jedného záznamu. Musia mať rovnaký rad výrobných listov (pretože každý rad môže mať iné nastavenie radov gastrovýroby), ďalej rovnaký východiskový a prevádzkový sklad v hlavičke VLG a jednotku, v ktorej sa má prevod uskutočniť. Predvyplnené množstvo môžete upraviť.

Platí:

  • Zohľadňuje sa jednotka pre prevod, nastavená v záložke Strom výrobného listu v paneli na editáciu suroviny. (Ak nie je pre danú surovinu prevodová jednotka uvedená, použije sa rovnaká jednotka ako pre Výdaj materiálu do výroby (VMV) pri prevode VLG do stavu Výdaj). Ak sú v rôznych výrobkoch stromu výrobného listu jednotky rôzne, každá znamená nový riadok zoznamu pre prevod a tým pádom aj do prevodky.
  • Zohľadňuje sa prípadne zadané nedeliteľné množstvo jednotky pre prevod a prebehne zaokrúhlenie smerom nahor na celé nedeliteľné množstvo.
  • Nekontroluje sa, či sa tento prevod spúšťa opakovane!
  • Nekontroluje sa, či už existujúca zásoba na prevádzkovom sklade je určená pre inú výrobu (to si zabezpečí užívateľ prevedením výroby do stavu Výdaj materiálu)!

2. krok - Potvrdenie prevodu surovín

V druhom kroku sprievodcu máte možnosť začiarknuť, či sa majú k prevodkám výdaj vytvoriť priamo aj zodpovedajúce prevodky príjem. Význam tohto začiarkavacieho políčka je analogický ako význam políčka "Automaticky vytvoriť prevodku príjem" pri ručnej tvorbe prevodky výdaj. Není-li volba zatržena, vytvoří se pouze převodka výdej, což umožní snadnější práci v okamžiku, kdy uživatel potřebuje některé suroviny zaměnit za jiné.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa spustí proces generovania prevodiek zo skladov surovín (viď popis položky východiskový sklad v hlavičke VLG) do prevádzkového skladu.

3. krok - Súhrn a dokončenie

V tomto kroku sa zobrazuje informácia o výsledku uskutočneného prevodu a zoznam vygenerovaných dokladov. Doklady sú dostupné na prehliadanie, opravy či tlač v agende Prevodky výdaj resp. Prevodky príjem.

Ak vygenerované doklady nie sú podľa vašich predstáv (v priebehu sprievodcu ste niečo zadali nechtiac chybne), môžete vygenerované doklady opraviť a to i hromadne alebo kompletne zmazať a vygenerovať znovu.