Výrobné listy (VLG)

Agenda záznamov výrobných listov.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Gastrovýroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Gastrovýroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.