Jak začít - skupina INTRASTAT

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Intrastat.

Priamo v skupine INTRASTAT sa žiadne doklady nevystavujú, slúži len na obstarávanie príslušných výkazov. Firmy môžu výkazy zostavovať v rôznych podobách (niektoré ich nemusia zostavovať vôbec, niektoré len v zjednodušenej podobe). Preto je potrebné v prvom rade správne nastaviť parametre systému Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT. Hlásenie INTRASTAT je možné zasielať aj elektronicky.

Aby bolo možné výkaz INTRASTAT správne zostaviť, musia vystavované doklady, ktoré sa majú do výkazu premietať, obsahovať všetky položky potrebné na jeho zostavenie. Tieto položky sa čerpajú z číselníka tejto skupiny. Preto je potrebné si v rámci implementácie jednotlivé číselníky tejto skupiny naplniť. Číselníky tejto skupiny sa väčšinou dodávajú defaultne predvyplnené, no i tak je vhodné si ich aspoň prehliadnuť.

Pokiaľ uvedené definície nezadáte vopred, systém vás bude varovať v priebehu zadávania dát. Budete môcť zodpovedajúce definície zaviesť rovno v priebehu zadávania dát (pokiaľ budete mať zodpovedajúce prístupové práva), ale stratíte potom zbytočne čas.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.