Sprievodca kontrolou záznamov pre hlásenie INTRASTAT

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Reporty INTRASTAT. Je ho možné vyvolať v rámci reportov INTRASTAT. Umožňuje previesť kontrolou vyplnenosti potrebných údajov na záznamoch vstupujúcich do zostavovaného hlásenia INTRASTAT.

1. krok - Skladové karty s nevyplnenou kombinovanou nomenklatúrou alebo hmotnosťou doplnkovej jednotky

V tomto kroku sprievodca zobrazí zoznam skladových kariet použitých na riadkoch dokladov vstupujúcich do hlásenia, ktoré ale nemajú vyplnený kód kombinovanej nomenklatúryalebo nemajú zadanú hmotnosť doplnkovej mernej jednotky.

Nevyplnenosť hmotnosti doplnkovej mernej jednotky nekontroluje pri skladových kartách zaradených do kombinovaných nomenklatúr, pre ktoré je začiarknuté, že vykazovanie hmotnosti je nepovinné. Položky uvedené v zozname sú zhodné ako v záložke Zoznam skladových kariet. K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Chýbajúce údaje je potrebné na karty doplniť. Na úpravy je potrebné použiť plnú agendu Skladových kariet, ktorú môžete vyvolať priamo z tohto okna Sprievodcu pomocou funkcie .

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu Skladové karty a otvorí ju "cez" agendu sprievodcu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové karty a otvorí ju "cez" agendu sprievodcu kontrolou záznamov pre hlásenie INTRASTAT alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové karty. Po vykonaní požadovaných zmien otvorenú agendu Skladových kariet zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho istého okna sprievodcu kontrolou záznamov pre INTRASTAT, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v kontrole stlačením tlačidla Ďalej.

2. krok - Doklady s nevyplnenými údajmi pre hlásenie INTRASTAT

V tomto kroku sprievodcu zobrazí zoznam dokladov vstupujúcich do hlásenia, pri ktorých ale nie je zadaný nejaký údaj potrebný pre správne zostavenie hlásenia INTRASTAT.

Doklady vypisuje podľa toho, ako majú nastavený príznak Vyplnený pre INTRASTAT (IntrastatCompleteKind). Podľa čoho a ako sa daný príznak nastavuje, viď popis daného príznaku. A ďalej s ohľadom na aktuálne nastavenú hodnotu parametra Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT - odoslanie tovaru resp. Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT - prijatie tovaru, ktoré určujú, či sa odvádza zjednodušené alebo úplné hlásenie, a to nasledovne:

  • úplné => vypíšu sa doklady s IntrastatCompleteKind = 0,1,2
  • zjednodušené => vypíšu sa doklady s IntrastatCompleteKind = 0,1
  • žiadne => vypíšu sa doklady s IntrastatCompleteKind = 0,1

    Zároveň sa testujú ďalšie podmienky, napr. že na doklade musí byt aspoň jeden riadok SQL, ktorý má nastavené, že patrí do Intrastat.

Teda, ako chybne vyplnené sa vypíšu i doklady s nastavením IntrastatCompleteKind = 0, ktoré by do Intrastatu patriť mali alebo mohli, ale vplyvom chyby alebo vonkajšieho zásahu majú príznak Vyplnený pre INTRASTAT rovný 0. Nevyplnené doklady sa vypíšu aj vtedy, ak je v spomenutých parametroch aktuálne nastavená hodnota "Žiadne hlásenie". V takom prípade síce pravdepodobne užívateľ výkaz zostavovať nebude, avšak, keby ho predsa len zostavil, mohol by v ňom mať údaje zadané chybne (z neúplne vyplnených dokladov). Proto i v tomto případě měl být na existenci nevyplněných dokladů upozorněn.

Chýbajúce údaje je potrebné doplniť. K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Na úpravy je potrebné použiť plné agendy jednotlivých dokladov, ktoré môžete vyvolať priamo z tohto okna Sprievodcu pomocou funkcie .

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu príslušného dokladu a otvorí ju "cez" agendu sprievodcu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu príslušného dokladu a otvorí ju "cez" agendu sprievodcu kontrolou záznamov pre INTRASTAT alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie príslušnej dokladovej agendy. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v kontrole stlačením tlačidla Dokončiť.

3. krok - Dokončenie

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT ukončí a vráti sa do sprievodcu reporty INTRASTAT, odkiaľ bol vyvolaný.