Zvláštne pohyby

V lokalizácii pre SR nie je kapitola k dispozícii, pretože sa agenda pre túto lokalizáciu nedodáva. Nemá pre ňu význam.

Legislatíva Slovenskej republiky pri zostavovaní hlásení INTRASTAT nevyžaduje vykazovanie žiadnych zvláštnych znakov. Viď popis Intrastat vo všeobecnosti.