Jak začít - skupina IoT

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Internet věcí.

Práce s IoT daty se prolíná celým systémem ABRA Gen. Je charakteru určité nadstavby nad stávajícími agendami, proto pro zahájení práce s IoT daty se předpokládá, že máte rozchozený funkční systém ABRA Gen. Proto prvním předpokladem používání skupiny Internet věcí je správně provedená nutná část implementace systému a dále, že máte příslušně rozchozeny ty části systému, s nimiž běžně pracujete (viz kapitoly "Jak začít" pro jednotlivé sekce systému ABRA Gen).

Pokud chcete přijímat IoT data do systému ABRA Gen, je třeba:

  • mít danou část systému zaktivovánu, viz Co je třeba k provozu IoT v ABRA Gen.
  • naplnit si číselník Senzory IoT
  • nadefinovat si pravidla pro příjem dat v číselníku Pravidla přiřazení dat IoT
  • rozchodit si Web API

    Samozřejmě předpokládáme, že ostatní části ABRA IoT platformy vně samotného systému ABRA Gen, tj. sběr dat ze senzorů, jejich zpracování drivery a zasílání do real time databáze, komunikaci real time databáze s ABRA Gen atd. máte příslušně zprovozněny. Dokumentace k těmto částem je mimo rámec této příručky. V případě potřeby kontaktujte servisní oddělení dodavatele.

Pokud chcete přijatá data v ABRA Gen zobrazovat i v jednotlivých agendách, je třeba: