Věcný obsah, jak začít - Internet věcí (IoT)

Teorie týkající se agend skupiny Internet věcí a sběru dat IoT do ABRA Gen byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: