Kapacitný plán

Agenda na výpočet kapacitného plánu vyťaženia jednotlivých pracovísk a jeho zobrazovania.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Kapacitné plánovanie pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Kapacitné plánovanie, ak je nastavené Usporiadanie klasické.