Metódy výpočtu kapacitného plánu

Zoznam metód výpočtu kapacitného plánu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Kapacitné plánovanie pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Kapacitné plánovanie, ak je nastavené Usporiadanie klasické.