Vecný obsah, základné pojmy - Kapacitné plánovanie

Kapacitný plán bol v systéme ABRA Gen úplne prepracovaný a tunajšie zastaralé informácie boli skryté. Na novom popise sa pracuje.