Ako začať používať skupinu Kniha jázd

V skupine Kniha jázd sa evidujú primárne uskutočnené jazdy vozidiel. Vzhľadom k tomu, že jednou z povinných položiek na záznamoch jázd je stredisko, musíte mať nadefinované strediská. Ak neplánujete používať strediskovú evidenciu, nadefinujte si aspoň jedno stredisko. Ak chcete používať väzbu záznamov jázd na Zákazky alebo na Obchodné prípady, je dobré dopredu si rozvrhnúť spôsob použitia týchto väzieb a číselníky si naplniť.

Keďže strediská patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre nové strediská správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!

Aby ste mohli záznamy jázd začať do Knihy jázd zadávať, je odporúčané, aby ste si pred zahájením používania Knihy jázd najskôr naplnili nasledujúce potrebné číselníky: Druhy PHM, Tarify OD, Kategórie vodičov, Triedy vodičov, Vodiči, Typy vozidiel, Vozidlá, Účely jázd, Miesta a vzdialenosti a voliteľne číselník Vzory jázd. Vzhľadom k tomu, že niektoré číselníky sú na sebe závislé, odporúčame plniť ich v uvedenom poradí.

Pokiaľ uvedené definície nezadáte vopred, systém vás bude varovať v priebehu zadávania dát. Budete môcť zodpovedajúce definície zaviesť rovno v priebehu zadávania dát (pokiaľ budete mať zodpovedajúce prístupové práva), ale stratíte potom zbytočne čas.

Ďalej je vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Dopravné moduly, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ďalej je potrebné skontrolovať nastavenia v agende Nastavenie parametrov knihy jázd. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.

Ďalej viď tiež: