Kniha jázd

Agenda prehľadne zobrazuje jazdy jednotlivých vozidiel a údaje, ktore s jazdami súvisia, v jednotlivých mesiacoch.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: žiadne, popis nastavenia viď ďalej

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Ide o špeciálny typ agendy. Vyskytujú sa tu rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Agenda slúži na prehliadanie, úpravy a hlavne rýchlu tvorbu knihy jázd zostavenej z prvotných záznamov o jazdách evidovaných v príslušných agendách Jazdy a Výdaje vozidiel. Priamo z tejto agendy je možné pracovať so záznamami jázd (tzn. jazdy zobrazovať, pridávať (a to i hromadným dogenerovaním podľa údajov jázd zadaných tu pre daný mesiac), príp. i opravovať, mazať), k jazdám môžete prehliadať či vystavovať súvisiace výdaje, prehľadne sledovať výdaje zviazané s jednotlivými jazdami, príp. priamo odtiaľto k danej jazde pripojiť niektorý ešte nepripojený výdaj. Z agendy je možné obstarávať rôzne prehľady a štatistiky.

Pre jednotlivé záznamy jázd platí to isté, čo bolo uvedené v kap. Jazdy.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.