Nastavenie parametrov knihy jázd

Možnosť definovať hodnoty parametrov knihy jázd a zadať ďalšie nastavenia, ktoré ovplyvňujú správanie modulu.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: žiadne, popis nastavenia viď ďalej

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda slúži na zadávanie nastavení platných pre skupinu Kniha jázd. Nastavenia, ktoré tu zadáte, potom ovplyvňujú ďalšie správanie systému, prípadne slúžia na predvyplnenie niektorých údajov. Definujú sa tu obdobia platnosti noriem PHM na stanovenie spotreby vozidla.

V nastavení sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Nastavenia v tejto agende sú podstatné pre správanie systému a keďže je ich možné samozrejme meniť, mali by ste zaistiť ochranu tejto agendy prístupovými právami, aby nedošlo k nechceným manipuláciám napr. zo strany neznalej obsluhy.

Okrem nastavení, ktoré sa zadávajú v tejto agende, sa v systéme vyskytujú aj všeobecné nastavenia firemných údajov, ktoré sa týkajú celého systému, viď Firemné nastavenia.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.