Sprievodca importom z CCS

Umožňuje vykonať import údajov o čerpaní pohonných hmôt pomocou CCS.

Typ agendy: Sprievodca
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Sprievodca naimportuje záznamy výdajov z karty CCS uvedené v importovanom súbore do agendy Výdaje vozidiel, kde budú pripravené na prípadné ďalšie spracovanie. Importovať je možné jednak záznamy o čerpaní PHM, tak aj ostatné výdaje.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.