Reporty knihy jázd

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady zo skupiny Kniha jázd.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

V tejto agende je možné obstarávať reporty o uskutočnených jazdách a s tým spojených výdajoch. Ďalšie prehľady o jazdách je možné obstarať aj priamo v jednotlivých agendách skupiny Kniha jázd.

Pri každom reporte sa najskôr definujú obmedzenia, potom sa realizuje výber dát a ich tlač. Rovnako ako pri obmedzovaní alebo označovaní v agendách je možné vytvorené obmedzenie uložiť pre budúce použitie.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.