Triedy vodičov

Zoznam tried vodičov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať triedy vodičov.

Trieda vodiča môže byť zadaná ako jeden z údajov vodiča.

Žiadne ďalšie využitie zatiaľ nemá. Pripravené pre prípadné budúce využitie. Trieda vodiča môže byť podkladom pre spôsob výpočtu odmien vodiča napr. v nákladnej doprave (napr. výber zo sadzobníkov tarifov). Pre užívateľov Knihy jázd na evidenciu referenčných vozidiel žiadny význam nemá.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.