Typy vozidiel

Zoznam typov vozidiel nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať typy vozidiel. Typ vozidiel je jedným z povinných údajov vozidla. Definuje údaje spoločné pre firemné vozidlá rovnakého typu (napr. druh PHM). Vďaka tomu nie je potrebné zadávať tento údaj na každom vozidle zvlášť. Využijete predovšetkým v prípadoch, keď váš vozový park obsahuje väčšie množstvo typovo rovnakých vozidiel.

Ak to tak nie je, je potrebné pre každé vozidlo iného typu zaviesť v tejto agende samostatný typ. Tzn. tento číselník musí obsahovať všetky typy vozidiel, ktoré budú následne použité v číselníku vozidiel.

Typ vozidla jednak obsahuje základné údaje potrebné pre ďalšiu prácu s vozidlom v knihe jázd (napr. druh pohonu, objem nádrže) a jednak množstvo doplnkových údajov, ktoré slúžia len na evidenčné účely.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.