Uzávierka knihy jázd

Vykoná uzávierku knihy jázd. Vykonanie uzávierky znamená uzavretie záznamov jázd k vybranému dátumu pre vybrané vozidlá.
Spracovanie uzávierky je riešené pomocou sprievodcu uzávierkou.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Výber akcie Nová Rušenie

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Uzávierka vyberie všetky ešte neuzavreté záznamy vybraných vozidiel k zadanému dátumu uzavieraného obdobia. Vykoná kontrolu ich časovej a logickej nadväznosti (stavy tachometra, dátumy jednotlivých kolízií), v prípade zistenia nekonzistencie ponúkne možnosť opravy. Potom záznamy uzavrie (podrobnejšie viď popis novej uzávierky). Uzavreté záznamy už nie je možné meniť. Ak napriek tomu vznikne potreba záznamy jázd zmeniť alebo doplniť, je nevyhnutné uzávierku pre požadované vozidlo a obdobie zrušiť (podrobnejšie viď popis zrušenia existujúcej uzávierky), čím dôjde k uvoľneniu záznamov jázd pre editáciu.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.