Vozidlá

Zoznam vozidiel nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať vozidlá.

Vozidlá sa využívajú v agendách Kniha jázd, Jazdy, Výdaje vozidiel.

Vozidlá sú jedným z chránených objektov. Pretože ide o chránený číselník, je možné nastavovať jednotlivým rolám či skupinám rolí práva na zobrazenie a použitie daného vozidla. Typicky bude ísť buď o vozidlá, ktoré budú povolené len jednej roli alebo vozidlá v zdieľanom režime, kedy je k dispozícii niekoľko vozidiel pre skupinu.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.