Výdaje vozidiel

Agenda výdajov vozidiel.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na evidenciu výdajov súvisiacich s prevádzkou vozidiel a na ďalšiu prácu s nimi. Jednotlivé doklady môžete zadávať, opravovať, mazať, zobrazovať a tlačiť. Rozlišuje, či ide o čerpanie pohonných hmôt alebo o iné výdaje súvisiace s prevádzkou vozidla. Umožňuje konkrétny výdaj pripojiť ku konkrétnej jazde a konkrétnemu vozidlu, evidovať spôsob platby (v hotovosti, platobnou kartou, kartou CCS,...) a importovať i platby uskutočnené kartou CCS. Výdaje je možné zadávať pre všetky vozidlá, tzn. ako pre služobné, tak pre súkromné.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.