Jak začít - skupina Kompletace

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Kompletace.

Skupina Kompletizácia je súhrn agend riešiacich v rámci skladového hospodárstva systému ABRA Gen odpis (vyskladnenie) materiálu použitého na kompletizáciu vlastných výrobkov podľa zadaných noriem a následné naskladnenie týchto výrobkov. V tejto skupine sa vytvárajú kompletizačné listy, ktoré sú poňaté ako doklady. Viď Vecný obsah Kompletizácia - všeobecné. Kompletizačné listy generujú výrobné doklady do modulu skladového hospodárstva na výdaj materiálu (surovín) do výroby a na príjem hotových výrobkov a ak sa pracuje s tzv. prevádzkovými skladmi, viď ďalej, tak prípadne aj prevodky výdaj a prevodky príjem na prevody príslušných položiek. Vystavované doklady musia obsahovať všetky položky povinné pre doklady ako také, príp. položky povinné pre účtovníctvo, pokiaľ sa o nich účtuje.

Ďalej nájdete: