Nastavenie parametrov kompletizácie

Možnosť definovať hodnoty parametrov kompletizácie a zadať ďalšie nastavenia ovplyvňujúce správanie modulu.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: žiadne, popis nastavenia viď ďalej

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Kompletizácia pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Kompletizácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda slúži na nastavenie parametrov pre agendy kompletizácie. Parametre tu zadané jednak zásadne ovplyvňujú ďalšie správanie systému, ale predovšetkým slúžia na predvyplnenie niektorých údajov Noriem kompletizácie a Kompletizačných listov. V nastavení sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Nastavenia v tejto agende sú podstatné pre správanie systému a keďže je ich možné samozrejme meniť, mali by ste zaistiť ochranu tejto agendy prístupovými právami, aby nedošlo k nechceným manipuláciám napr. zo strany neznalej obsluhy.

Okrem nastavení, ktoré sa zadávajú v tejto agende, sa v systéme vyskytujú aj všeobecné nastavenia firemných údajov, ktoré sa týkajú celého systému, viď Firemné nastavenia.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Vecný obsah, ako začať - Kompletizácia.