Reporty kompletizácie

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady z kompletizácie.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Kompletizácia pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Kompletizácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.