Drobný majetok

Agenda drobného majetku (DrM). Spája v sebe knihu drobného majetku v evidencii a vyradeného drobného majetku a všetky funkcie na prácu s ním.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Majetok pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Majetok, ak je nastavené Usporiadanie klasické.