Dlhodobý majetok

Agenda kariet dlhodobého majetku (DM). Spája v sebe knihu dlhodobého majetku v obstaraní, v evidencii a vyradeného a všetky funkcie na prácu s ním.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Majetok pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Majetok, ak je nastavené Usporiadanie klasické.