Majetkové reporty

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady z majetku.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Majetok pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Majetok, ak je nastavené Usporiadanie klasické.