Súvisiace výdaje

Agenda záznamov výdajov súvisiacich so zmenou ceny dlhodobého majetku.