Ceny - názorné schémy

Pretože problematika cien, ktoré sa zadávajú, počítajú a pamätajú na kartách majetku alebo počítajú a pamätajú v záznamoch odpisov atď. je pomerne zložitá, venujeme túto kapitolu grafickému zobrazeniu týchto cien, keďže názorná grafická schéma najlepšie napomôže pochopiť problematiku. Z kapitol popisujúcich jednotlivé položky sa sem budeme odvolávať.