Zmena stavu majetku a majetkové doklady

V tejto kapitole rámcovo popíšeme jednotlivé tu vystavované doklady, príklady ich účtovania a vystavovanie nových dokladov na základe už existujúcich: