Napočítanie odpisov a ich prepočet

Karty, ktoré sa odpisujú, majú po svojom zaradení do evidencie napočítané daňové a prípadne i účtovné odpisy a to až do úplného odpísania (tzn. do nuly) príp. do zostatkovej hodnoty platnej v okamihu úplného vyradenia. Výnimkou je prípad účtovných odpisov, kedy je zadaná Zostatková hodnota účtovných odpisov, viac viď popis danej položky. Ide len o ich vyčíslenie, napočítané odpisy zatiaľ nie sú nijako premietnuté do účtovníctva. Napočítané odpisy sú k dispozícii na prehliadanie v agende Dlhodobého majetku v záložke Odpisy danej karty majetku alebo priamo v agende Odpisy majetku, odkiaľ ich je možné aj zaúčtovať (vyslať do účtovných žiadostí alebo účtovného denníka) funkciou Zaúčtovať (jednoducho alebo súhrnne). Spôsob vyčíslenia účtovných a daňových odpisov podrobnejšie viď Účtovné a daňové odpisy.

Odpisy sú napočítané vopred o. i. preto, aby bolo možné predpovedať ich vývoj, tzn. napr. prehliadať si grafické výstupy, obstarávať tlačové výstupy, sledovať vopred odpisový plán a vývoj nákladov na odpisy majetku a prípadne ich modelovať (napr. prerušovaním odpisov) apod.