Obstaranie a zaradenie majetku do evidencie

V tejto kapitole spomenieme problematiku obstarania a zaradenia majetku: