Precenenie - Zníženie ceny

V tejto kapitole popíšeme problematiku zníženia cien majetku:

Zníženie ceny má samozrejme vplyv na vyčíslenie odpisov. Ďalej viď Vplyv precenenia na daňové odpisy a Vplyv precenenia na účtovné odpisy. Rovnako viď Vplyv vyradenia na daňové odpisy.