Precenenie - Zvýšenie ceny (zmena ceny, technické zhodnotenie)

V tejto kapitole popíšeme problematiku zvýšenia cien majetku:

Zvýšenie ceny má samozrejme vplyv na vyčíslenie odpisov. Ďalej viď Vplyv precenenia na daňové odpisy a Vplyv precenenia na účtovné odpisy.