Typy karet - karty jednoduché a prvky

V systému ABRA Gen platí, že u karet s prvky není seznam prvků veden v nějaké samostatné agendě, ale je veden přímo v agendě Dlouhodobého majetku (vyvolává se v agendě karet v Detailu dané karty na subzáložce Prvky, kde se zobrazují vždy prvky k dané kartě). Umožňuje pridávať nové prvky , resp. niektoré ich údaje opravovať alebo prvky súboru odoberať. Rozlišujú sa prvky ocenené a neocenené. Ocenené majú vplyv na celkovú cenu majetku a striktne sa sleduje, aby súčet ocenených prvkov zodpovedal celkovej cene majetku.

Z toho vyplýva, že karty bez prvkov aj s prvkami sú v jednej spoločnej agende. O tom, o akú kartu ide a čo pre ňu teda naďalej bude platiť, rozhoduje položka Typ karty:

Typ karty sa zadáva v subzáložke Kmeňové údaje danej karty DM a pri oprave je ho možné meniť len v prípade, že karta je ešte len v obstaraní alebo doteraz nebol zaúčtovaný žiadny odpis.