Vyradenie majetku z evidencie

V této kapitole popíšeme problematiku úplného vyřazení majetku. O problematice částečného vyřazení pojednává kap. Přecenění - snížení vstupní ceny majetku. Úplné vyřazení změní stav karty majetku z evidence do vyřazení.