Doklady Vyradenia majetku - záložka Zaúčtovanie

Zobrazí, ako bol doklad zaúčtovaný do účtovníctva (teda vyslaný do žiadostí alebo denníka), tzn. zoznam účtovných zápisov nájdených v účtovníctve k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Zaúčtovanie - všeobecne.