Klasifikácia zamestnaní

Zoznam klasifikácie zamestnaní nadefinovaných v systéme. Podľa platnej legislatívy sa používal do 30.9.2010, potom bol nahradený číselníkom Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO. Viď aj popis položky Klasifikácia zamestnania podľa ISCO v údajoch prac. pomeru.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.