Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO

Zoznam klasifikácie zamestnaní podľa ISCO nadefinovaných v systéme. Ide o podobný číselník ako Klasifikácia zamestnaní, ktorý sa podľa platnej legislatívy používal do 30.9.2010.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.